Moy adres - Sovetskiy Soyuz: Zapiski vnimatel'nogo strannika 79,80 EUR*